Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna

 

Sąd Okręgowy w Kielcach

ul. Seminaryjska 12 a
25-372 Kielce

tel: (41) 34-02-300
fax: (41) 34-44-923

NIP: 657-18-39-041

 


 KOMUNIKAT


,,Informuję, że w postępowaniu sądowym pisma, wnioski i oświadczenia nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną. W obecnym stanie prawnym pisma tak przesłane nie wywołują skutków prawnych”


Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach


INFORMACJA

 

 

Z dniem 6 października 2014 roku telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta, mieszczące  się w siedzibie Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej  w Krakowie, przy ul. Farmaceutów 2, będzie udzielało informacji w sprawach rozstrzyganych przed Sądem Okręgowym w Kielcach oraz przed Sądami Rejonowymi w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach, pod nr infolinii: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych),  lub  nr 12 286-32-83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).

 

Biuro Obsługi Interesanta w Krakowie czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku i udziela informacji: w poniedziałek w godzinach 7.30 – 18.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00.

 

 

Ogłoszenie Ministerstwa Sprawiedliwości


JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC


Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.


Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

 

,,NIEBIESKA  LINIA”

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie informuje, iż został uruchomiony telefon interwencyjno- informacyjny ,,Niebieska Linia” 801-12-00-02. Szczegóły dotyczące powyższego telefonu dostępne są na stronie internetowej www.parpa.pl oraz www.niebieskalinia.info.

Celem działania telefonu jest wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym  przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny  z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawców przemocy domowej. 

 

Godziny pracy

Godziny pracy Sądu Okręgowego w Kielcach:
poniedziałek: 8:00 - 18:00
wtorek - piątek: 8:00 - 16:00

 

Godziny pracy Sekretariatów Wydziałów/Oddziałów:

poniedziałek– piątek:   8:00 – 16:00

 

Godziny przyjęć interesantów w Biurze Obsługi Interesantów Sądu

Okręgowego w Kielcach:

poniedziałek:       8:15 –  17:45

wtorek – piątek:   8:15 – 15:45

(przy czym Biuro Obsługi Interesantów czynne jest w poniedziałek od godz.

8:00 do godz. 18:00, a od wtorku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00)

 


 

Biuro Obsługi Interesantów - wykaz telefonów

Kierownik

(41)  34 02 365

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

fax

(41)  34 02 363

sprawy karne

(41)  34 02 357

sprawy cywilne

(41)  34 02 341
(41)  34 02 342

sprawy pracownicze i ubezpieczeniowe

(41)  34 02 340

sprawy gospodarcze
(41)  34 02 340

 

W przypadku wystąpienia trudności w telefonicznym połączeniu do wybranego stanowiska w celu udzielenia informacji, można kontaktować się z innym stanowiskiem - wskazanym w wykazie telefonów BOI.

 

Godziny udostępniania akt sądowych w Czytelni akt:

poniedziałek:        8:15 –  17:45

wtorek – piątek:   8:15 – 15:45


Godziny pracy Biura Podawczego Sądu Okręgowego w Kielcach:

poniedziałek-piątek:       8:00 – 16:00


Godziny pracy Kasy Sądu Okręgowego w Kielcach:
poniedziałek – piątek   8:15 - 15:15
(przerwa w godzinach 12:00 -13:15)
W ostatnim dniu każdego miesiąca Kasa Sądu Okręgowego w Kielcach przyjmuje wpłaty do godziny 12:00.

 

Godziny przyjmowania interesantów w Punkcie Informacyjnym
Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Kielcach:
poniedziałek         8:15 - 18:00
wtorek - piątek:   8:00 - 15:30
(przy czym Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego czynny jest w poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 18:00, a od wtorku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00, przerwa codziennie w godz. od 12:15 do godz. 13:00)

 


 


 

 

Najczęściej czytaneJednostki nadrzędne

Jednostki podległe