Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna

 

Sąd Okręgowy w Kielcach

ul. Seminaryjska 12 a
25-372 Kielce

tel: (41) 34-02-300
fax: (41) 34-44-923

NIP: 657-18-39-041

 

 

 

OGŁOSZENIE

 


Od dnia 1 lipca 2014 roku:

- opłata za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,

- opłata za wydanie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego

wynosi 30 zł.

 

Od dnia 1 lipca 2014 roku powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów:

- w formie znaków opłaty sądowej,

- gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Sądu,

- na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

 

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 4

00-950 Warszawa

 

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

 


KOMUNIKAT


,,Informuję, że w postępowaniu sądowym pisma, wnioski i oświadczenia nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną. W obecnym stanie prawnym pisma tak przesłane nie wywołują skutków prawnych”


Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach

Godziny pracy

Godziny pracy Sądu Okręgowego w Kielcach:
poniedziałek: 8:00 - 18:00
wtorek - piątek: 8:00 - 16:00

 

Godziny pracy Sekretariatów Wydziałów/Oddziałów:

poniedziałek– piątek:   8:00 – 16:00

 

Godziny przyjęć interesantów w Biurze Obsługi Interesantów Sądu

Okręgowego w Kielcach:

poniedziałek:       8:15 –  17:45

wtorek – piątek:   8:15 – 15:45

(przy czym Biuro Obsługi Interesantów czynne jest w poniedziałek od godz.

8:00 do godz. 18:00, a od wtorku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00)

 


 

Biuro Obsługi Interesantów - wykaz telefonów

Kierownik

(41)  34 02 365

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

fax

(41)  34 02 363

sprawy karne

(41)  34 02 357

sprawy cywilne

(41)  34 02 341
(41)  34 02 342

sprawy pracownicze i ubezpieczeniowe

(41)  34 02 340

sprawy gospodarcze
(41)  34 02 340

 

W przypadku wystąpienia trudności w telefonicznym połączeniu do wybranego stanowiska w celu udzielenia informacji, można kontaktować się z innym stanowiskiem - wskazanym w wykazie telefonów BOI.

 

Godziny udostępniania akt sądowych w Czytelni akt:

poniedziałek:        8:15 –  17:45

wtorek – piątek:   8:15 – 15:45


Godziny pracy Biura Podawczego Sądu Okręgowego w Kielcach:

poniedziałek-piątek:       8:00 – 16:00


Godziny pracy Kasy Sądu Okręgowego w Kielcach:
poniedziałek – piątek   8:15 - 15:15
(przerwa w godzinach 12:00 -13:15)

 

Godziny przyjmowania interesantów w Punkcie Informacyjnym
Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Kielcach:
poniedziałek         8:15 - 18:00
wtorek - piątek:   8:00 - 15:30
(przy czym Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego czynny jest w poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 18:00, a od wtorku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00, przerwa codziennie w godz. od 12:15 do godz. 13:00)

 


 


 

 

Najczęściej czytaneJednostki nadrzędne

Jednostki podległe