„Warsztaty mediacyjne dla młodzieży

w Sądzie Okręgowym w Kielcach – 28 kwietnia 2017 roku”

 

W dniu 28 kwietnia 2017 roku, w godz. 9.00-11.00 w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 5 odbyło się drugie spotkanie pn. „Warsztaty mediacyjne dla młodzieży”.

Do udziału w przedmiotowych warsztatach zostali zaproszeni uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach i Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.

Warsztaty dla uczniów poprowadzili: Pani Izabela Buszewicz, mediator sądowy z listy mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach oraz Pan dr Adrian Kurcbart, biegły sądowy z zakresu psychologii, ustanowiony przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Podczas spotkania zaproszeni uczniowie wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych, dzięki którym mogli poznać podstawowe techniki polubownego rozwiązywania sporów.

Przeprowadzone warsztaty miały na celu upowszechnienie instytucji mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów oraz zachęcić młodzież do rozstrzygania konfliktów i osiągania porozumienia za pomocą poznanych na zajęciach technik.

Kolejne zajęcia warsztatowe dla młodzieży zaplanowane zostały na dzień 26 maja 2017 roku.

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach