Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Kielcach
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 kwietnia 2017 roku Ministerstwo Sprawiedliwości - Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych wystąpiło do Prezesów Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie o zajęcie stanowiska w sprawie celowości przeniesienia Sądu Rejonowego w Sandomierzu z obszaru Sądu Okręgowego w Kielcach do właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Jednocześnie wskazano na możliwość uwzględnienia przedmiotowej zmiany organizacyjnej z dniem 1 lipca 2017 roku, bądź z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Kierownictwo Sądu Okręgowego w Kielcach prezentuje pogląd, że planowana zmiana nie znajduje merytorycznego uzasadnienia.

Sąd Rejonowy w Sandomierzu działa w strukturze okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach od kilkunastu lat i tę sytuację należy uznać za prawidłową. Sąd ten uzyskuje dobre wyniki w zakresie sprawności postępowania i stabilności orzecznictwa. Bez wątpienia jest to efektem właściwej pomocy udzielonej temu sądowi ze strony Sądu Okręgowego w Kielcach, a także sprawowanemu nadzorowi administracyjnemu. Ponadto, w czasie pozostawania Sądu Rejonowego w Sandomierzu w okręgu kieleckim wydatkowano na poprawę warunków lokalowych i technicznych Sądu w Sandomierzu spore nakłady, których beneficjentem jest społeczeństwo miasta Sandomierza i powiatu sandomierskiego. Obecnie planowana jest budowa nowej siedziby Sądu Rejonowego w Sandomierzu. Ewentualna zmiana może nie gwarantować kontynuacji uzyskanych osiągnięć i realizacji zamierzeń.

Zatem planowana reorganizacja powodować będzie jedynie nieuzasadnione poniesienie kosztów oraz utrudnienia w dostępie do sądu dla społeczeństwa. Spowoduje także dezorganizację utrwalonego schematu funkcjonowania sądów, prokuratur i policji. Obecnie działalność wspomnianych organów jest kompatybilna, bowiem zakres terytorialny tych instytucji pokrywa się tworząc prawidłową strukturę.

Bez wątpienia planowana reorganizacja zaburzy także jednolitość funkcjonowania województwa świętokrzyskiego.

W końcu należy podkreślić, że w minionych latach już kilkakrotnie były podejmowane podobne próby zmian i każdorazowo okazywały się one bezzasadne. Od tamtego czasu nie zaistniały żadne nowe okoliczności, które obecnie uzasadniałyby wspominaną reorganizację.

W związku z powyższym brak jest jakichkolwiek racjonalnych powodów, by prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach zmieniać.

 

Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach

SSO Jan Klocek