Akademia Podstaw Prawa w Sądzie Okręgowym w Kielcach

- 21 czerwca 2017 roku

 

Sąd Okręgowy w Kielcach kontynuuje cykl konferencji pn. „Akademia Podstaw Prawa”. Przedmiotowe konferencje są ogólnodostępne i dotyczą tematów o ogromnym zainteresowaniu społecznym. Adresowane są do osób dorosłych, mieszkańców Kielc oraz Województwa Świętokrzyskiego i mają na celu przybliżenie zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu postępowań sądowych.

W dniu 21 czerwca 2017 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej (I piętro budynku Sądu Okręgowego w Kielcach HIPOTEKA przy ul. Sienkiewicza 5) odbędzie się druga konferencja dotycząca Prawa spadkowego.

Podczas konferencji zaprezentowane zostanie:

Prawo spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia, oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadku, dział spadku (podział majątku spadkowego)

Sędzia, Notariusz, Adwokat, Pracownik Urzędu Skarbowego wyjaśnią, kto może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, jak sformułować wniosek, jakiej podlega opłacie, jak przebiega postępowanie sądowe, jakie czynności z zakresu prawa spadkowego można dokonać przed notariuszem, jakie dokumenty należy przygotować, wysokość taksy notarialnej, jakie są skutki podatkowe w przypadku stwierdzenia nabycia praw spadkowych (poświadczenia dziedziczenia), podziału majątku spadkowego, kiedy i jaką deklarację należy złożyć, czy czynności z zakresu prawa spadkowego podlegają opodatkowaniu, według jakich zasad.  

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach

Rzecznicy Prasowi Sądu Okręgowego w Kielcach