Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Kielcach

Wobec pojawiających się w mediach informacji, dotyczących niezgodnego z pragmatyką zawodową zachowania się Pani Sędzi Sądu Rejonowego w Sandomierzu podczas rozprawy, uprzejmie informuję, że kierownictwo Sądu Okręgowego w Kielcach niezwłocznie i z największą dbałością podjęło działania zmierzające do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy.

Po zapoznaniu się z materiałami dokumentującymi przebieg rozprawy z dnia 26 maja 2017 roku (sygn. akt II K 468/15), Pan Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach uznał wypowiedzi Pani Sędzi za niedopuszczalne i polecił Pani Prezes Sądu Rejonowego w Sandomierzu przeprowadzenie z Sędzią Referent rozmowy, przypominającej o potrzebie stosowania w pracy najwyższych standardów, takich które budują autorytet sądów i zaufanie do nich.

Niezależnie od tego, w najbliższym czasie przedstawi zaistniały problem Kolegium Sądu Okręgowego w Kielcach, które podejmie uchwałę o ewentualnej potrzebie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Pani Sędzi.

Pani Sędzia złożyła Prezesowi Sądu Rejonowego w Sandomierzu oświadczenie przyznając, że Jej zachowanie było niestosowne i wyraziła ubolewanie. Podkreśliła, że miało ono absolutnie wyjątkowy charakter, warunkowany szczególnie trudną sytuacją rodzinną powodującą stres Pani Sędzi.

Pomimo tego, że zdarzenie w Sądzie w Sandomierzu miało epizodyczny charakter w sprawowanym przez wszystkie Sądy Okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach wymiarze sprawiedliwości, kierując się najwyższą troską o właściwe wykonywanie obowiązków przez sędziów i pracowników sądu, kierownictwo Sądu Okręgowego w Kielcach intensyfikuje realizację programów szkoleniowych z zakresu kultury urzędowania i komunikacji ze społeczeństwem, co w przyszłości powinno wyeliminować nawet tak jednostkowe przypadki.

 

SSO Jan Klocek               

Rzecznik Prasowy             

ds. karnych, penitencjarnych, nieletnich

Sądu Okręgowego w Kielcach