Sąd Okręgowy w Kielcach wzywa do odbioru w terminie 3 lat złożonych w sprawie III K 180/14 przeciwko Barbarze Stachurskiej do depozytu sądowego dowodów rzeczowych w postaci:

  1. Telefon komórkowy koloru czarnego marki Samsung nr IMEI 359526037040285 bez karty sim;
  2. Telefon komórkowy marki Samsung nr IMEI 357724027919855 koloru czarnego wraz z kartą sim w sieci PLAY 8948061050004085804;
  3. Telefon komórkowy barwy koloru szarego marki Nokia nr IMEI 355195059675602 wraz z kartą sim w sieci NJU Mobile 8948031321293305418;
  4. Telefon komórkowy barwy koloru białego w etui koloru białego marki Nokia nr IMEI 357924049606304 z kartą sim w sieci PLAY o numerze abonenckim 533263979;
  5. Telefon komórkowy marki Iphone nr IMEI 012957004207137 koloru czarnego z kartą sim w sieci Orange o numerze abonenckim 797-578-344;
  6. Telefon komórkowy marki Vertu nr IMEI 356282015188888 koloru czarnego/żółtego wraz z kartą sim w sieci Heyah 89480207112075335628/19;
  7. Solarium stojące z napisem Garlasun sumlise 8000.

Sąd informuje jednocześnie, iż w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnione osoby w w/w terminie nastąpi z mocy prawa ich likwidacja.

SSO Łukasz Sadkowski