„Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości

w Sądzie Okręgowym w Kielcach”

 

W dniu 27 kwietnia 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbyły się zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W przedmiotowych praktykach udział wzięli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego w Kielcach.

Podczas tegorocznego Dnia Przedsiębiorczości, Pani Dorota Skuza Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach zapoznała licealistów ze strukturą organizacyjną sądu oraz z zasadami działania sekretariatów sądowych i agend administracyjnych sądu.

Podczas wizyty w sądzie, uczniowie mogli wejść na salę rozpraw, gdzie odbywała się rozprawa karna, jak również mogli zapoznać się z organizacją pracy Archiwum Zakładowego, Biura Podawczego i Biblioteki Sądu Okręgowego w Kielcach.

SSO Bogdan Wojciech Buczyło zapoznał młodzież ze specyfiką pracy sędziego oraz sprawami rozpoznawanymi w Wydziale I Cywilnym, a SSO Andrzej Ślusarczyk, Zastępca Przewodniczącego IX Wydziału Karnego Odwoławczego, ze specyfiką pracy sędziego oraz sprawami rozpatrywanymi w Wydziale IX Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Kielcach.

Przeprowadzony Dzień Przedsiębiorczości w Sądzie Okręgowym w Kielcach miał na celu pomóc młodym ludziom w podejmowaniu decyzji, dotyczących planowania przyszłej drogi zawodowej, a uczniowie pozyskali informacje o wykształceniu i predyspozycjach niezbędnych do wykonywania zawodu sędziego oraz urzędnika sądowego.

            Dzień Przedsiębiorczości jest wydarzeniem cyklicznym, w związku z powyższym zapraszamy zainteresowane szkoły do współpracy z Sądem Okręgowym w Kielcach.

 

 Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach