W dniu 10 maja 2017 roku, o godz. 10.00, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbył się „Dzień Otwarty dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych”.

Do udziału w przedmiotowym wydarzeniu zaproszeni zostali uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach.

Spotkanie otwarte dla uczniów, przy udziale Funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach i Mediatora z listy mediatorów sądowych poprowadziła SSO Monika Gądek-Tamborska, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach.

Podczas spotkania, zaproszeni prelegenci omówili kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem młodzieży oraz przedstawili instytucję mediacji, jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów.

 Z udziałem zaproszonych gości przeprowadzono symulowaną rozprawę w Systemie Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych, podczas której uczniowie mogli wcielić się w uczestników postępowania sądowego.

Następne spotkanie dla uczniów kieleckich szkół zaplanowane zostało na dzień 14 czerwca 2017 roku.

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach