Dzień Otwarty

dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

 w Sądzie Okręgowym w Kielcach

 

W dniu 14 czerwca 2017 roku, o godz. 10.00, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbył się „Dzień Otwarty dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych”.

 

Do udziału w przedmiotowym wydarzeniu zaproszeni zostali uczniowie z X Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kielcach oraz z Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach.

 

Spotkanie otwarte, przy udziale SSO Aliny Bojary, Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, asp. szt. Pawła Sieczkowskiego – specjalisty Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Pani Izabeli Buszewicz, Mediatora z listy mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach, Pani Doroty Skuzy, Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach poprowadził: SSO Jan Klocek Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

Tematem wiodącym spotkania, który zaprezentowała SSO Alina Bojara, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach była problematyka, dotycząca ochrony praw zwierząt oraz sankcji karnych za znęcanie się nad zwierzętami.

 

Pani Dorota Skuza Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach zapoznała licealistów ze strukturą organizacyjną sądu oraz przedstawiła funkcjonowanie systemów informatycznych, wspierających działanie sądownictwa powszechnego tj.: Portalu Orzeczeń, Portalu Informacyjnego, E-protokołu.

 

Prowadzący spotkanie SSO Jan Klocek zaprosił uczniów do udziału w symulowanej rozprawie karnej, podczas której licealiści mogli wcielić się w uczestników postępowania sądowego.

 

Kolejne spotkanie dla młodzieży zaplanowane zostało na dzień 12 września 2017 roku.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach