Dzień Otwarty dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

 w Sądzie Okręgowym w Kielcach

 

W dniu 11 października 2017 roku, o godz. 10.00, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbył się „Dzień Otwarty dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych”.

Do udziału w przedmiotowym wydarzeniu zaproszeni zostali uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach oraz z V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach.

Spotkanie otwarte, przy udziale Funkcjonariusza Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Kuratora Sądowego oraz Biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach poprowadziła: SSO Monika Gądek-Tamborska, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach.

Podczas przedmiotowego spotkania, Pan kom. Jarosław Jedynak, Funkcjonariusz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przedstawił problematykę przestępczości nieletnich, jak i konsekwencji prawnych wynikających z popełnienia czynu karalnego, czy przejawów demoralizacji. Pani Bożena Kępkowska, Zastępca Kuratora Okręgowego w Kielcach zapoznała zaproszonych gości ze specyfiką pracy kuratora sądowego, a prowadząca spotkanie - SSO Monika Gądek-Tamborska przybliżyła systemy informatyczne wspierające działanie sądownictwa powszechnego, takie jak: Internetowy Portal Informacyjny, Protokół Elektroniczny, Portal Orzeczeń.

Nadto, Pan inż. Bogusław Czerniachowicz, biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej oraz ruchu drogowego i Pan lek. med. Grzegorz Lembas, biegły sądowy z zakresu medycyny sądowej omówili znaczenie dowodu z opinii biegłego sądowego, jako podstawy rozstrzygnięć istotnych kwestii procesowych w postępowaniach sądowych. Wskazali również, jakie warunki należy spełniać, by uzyskać wpis na listę biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Kolejne spotkanie dla uczniów kieleckich szkół zaplanowane zostało na dzień 8 listopada 2017 roku.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach