W dniu 29 listopada 2017 roku, o godz. 14.30, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbyło się spotkanie pn. „Spacer po Sądzie”.

Do udziału w przedmiotowym wydarzeniu zaproszeni zostali uczniowie klasy VII A i VII C Szkoły Podstawowej Nr 28 im. Żołnierzy 4pp „Czwartaków” w Kielcach.

Spotkanie dla dzieci poprowadziły: Pani Małgorzata Solecka, Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach i Pani Dorota Skuza, Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach.

W trakcie przedmiotowego spotkania, zapoznano uczniów ze strukturą organizacyjną Sądu.  Uczestnicy „Spaceru” mogli zobaczyć jak wygląda Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Kielcach oraz pokój dla konwojowanych tzw. „dołek”, który cieszył się szczególnym zainteresowaniem dzieci.

Pani Sędzia Małgorzata Solecka, orzekająca w III Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Kielcach opowiedziała zaproszonym gościom jak wygląda rozprawa karna, a uczniowie mogli wcielić się w uczestników postępowania sądowego. Nadto, Pani Sędzia wskazała uczniom na konsekwencje prawne wynikające z popełnienia czynu karalnego, czy przejawów demoralizacji.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach