W dniu 15 marca 2018 roku, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbyła się Konferencja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Konferencja zainicjowana została przez Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, Oddział w Kielcach – SSO Marka Stempniaka, w związku z obchodami na terenie całego kraju ogólnopolskiej akcji pn. „Dzień Edukacji Prawnej”.

W obchody „Dnia Edukacji Prawnej” włączył się Sąd Okręgowy w Kielcach, który był współorganizatorem konferencji.

Do udziału w tej ogólnopolskiej akcji zaproszeni zostali uczniowie z czterech kieleckich szkół tj.: II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach, w łącznej liczbie ok. 180 osób.

Spotkanie dla uczniów oficjalnie otworzył SSO Ryszard Sadlik, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach, który przywitał zaproszonych gości.

Prelegentami wydarzenia byli: Pani Sędzia Anna Jermak, orzekająca w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Kielcach, Pan Wojciech Arczyński, Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach w stanie spoczynku, Pan Hubert Wicik, Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach i Pani Izabeli Buszewicz, mediator z listy mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Podczas spotkania omówione zostały podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, karnego i gospodarczego. Nadto, uczniowie zostali zapoznani z mediacją, jako alternatywną metodą rozwiązywania sporów.

W obchody wyżej wymienionego wydarzenia włączyły się także Sądy Rejonowe Okręgu Kieleckiego, które w ramach Dnia Edukacji Prawnej zorganizowały następujące spotkania edukacyjne tj.:

Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju zaprosił młodzież licealną, w licznie około 15 osób, do udziału w rozprawie sądowej w charakterze publiczności oraz do udziału w prelekcji na temat specyfiki pracy sędziego oraz pracy prawników i działalności sądów.

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie zaprosił uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie do udziału w zajęciach edukacyjnych, dotyczących funkcjonowania sądów powszechnych i doradztwa zawodowego. Nadto, uczniowie oprowadzeni zostali po budynku Sądu, jak również wzięli udział w rozprawie sądowej w charakterze publiczności.

Sąd Rejonowy w Kielcach zaprosił uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, do udziału w rozprawie karnej, w charakterze publiczności oraz w spotkaniu prowadzonym przez Sędziego Sądu Rejonowego, na którym omówione zostały między innymi zagadnienia  z zakresu prawa karnego.

W Sądzie Rejonowym w Końskich w dniu 15 marca 2018 r. w godzinach od 10.00 do 12.00  udzielane były darmowe porady prawne przez asystenta sędziego Pana Macieja Sobotę. Nadto, uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich wzięli udział w spotkaniu o charakterze edukacyjnym, które poprowadziła Pani Anita Szkurłat-Pawłowska-asesor sądowy. Podczas spotkania młodzież została zapoznana z funkcjonowaniem i strukturą organizacyjną sądu oraz procesem edukacyjnym, który należy przejść, aby zostać sędzią, jak również z prawami i obowiązkami świadka w procesie karnym. Nadto, omówiona została .kwestia odpowiedzialności nieletnich oraz sposoby rozwiązywania sporów wśród rówieśników. Dodatkowo, młodzież wzięła udział w rozprawie sądowej w charakterze publiczności.

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprosił uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w rozprawach cywilnych i karnych odbywających się w dniu 15 marca 2018 roku.

W Sądzie Rejonowym w Opatowie zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne o tematyce prawnej, na które zaproszono młodzież z Gimnazjum w Ożarowie.

Sąd Rejonowy w Pińczowie zorganizował spotkanie, do którego zaproszono młodzież z Gimnazjum nr I i nr II w Pińczowie oraz z Gimnazjum w Kijach.  Spotkanie poprowadziła Pani Anna Zelek - Sędzia Sądu Rejonowego w Pińczowie, która przybliżyła uczniom między innymi zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz zasady polskiego procesu.

Sąd Rejonowy w Starachowicach zaprosił uczniów z Gimnazjum Nr 3 w Starachowicach do wzięcia udziału w prelekcji na temat zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w obszarze władzy publicznej. Spotkanie poprowadził SSR Stefan Czebieniak.

W Sądzie Rejonowym w Staszowie zostały zorganizowane zajęcia dydaktyczne o tematyce prawnej.

Sąd Rejonowy we Włoszczowie zorganizował spotkanie z klasami szkół ponadgimnazjalnych. Tematem spotkania była droga do uzyskania zawodów prawniczych, informacje dotyczące mediacji, Niebieskiego Pokoju oraz terminologia stosowana podczas rozpraw sądowych.

 

Dzień Edukacji Prawnej obchodzony był również w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu i w Skarżysku-Kamiennej.

Akcja miała na celu popularyzację szeroko rozumianego prawa, stosowanego w praktyce wymiaru sprawiedliwości

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach i Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, Oddział w Kielcach dziękują wszystkim za włączenie się w obchody tego wydarzenia.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach