W dniu 14 marca 2018 roku, o godz. 10.00, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbył się „Dzień Otwarty dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych”.

Do udziału w przedmiotowym wydarzeniu zaproszeni zostali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach.

Spotkanie dla uczniów otworzyła SSO Monika Gądek-Tamborska, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach, która przywitała zaproszonych gości.

Prelegentami wydarzenia byli: Pani Dorota Skuza, Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach, Pan Wojciech Arczyński, Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach w stanie spoczynku, Pani Bożena Kępkowska, Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Kielcach, Pani mediator Anna Czupryńska oraz Pan kom. Jarosław Jedynak, Funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Podczas przedmiotowego spotkania, Pani Dorota Skuza zapoznała licealistów ze strukturą organizacyjną Sądu Okręgowego w Kielcach oraz przedstawiła funkcjonowanie systemów informatycznych, wspierających działanie sądownictwa powszechnego tj.: Portalu Orzeczeń, Portalu Informacyjnego, E-protokołu.

Pan Sędzia Wojciech Arczyński opowiedział zaproszonym gościom, jak kształtowała się władza sądownicza i sądownictwo powszechne, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Pan kom. Jarosław Jedynak przedstawił uczniom problematykę przestępczości nieletnich, jak i konsekwencji prawnych, wynikających z popełnienia czynu karalnego, czy przejawów demoralizacji. Nadto, licealiści zapoznani zostali z mediacją, jako alternatywną metodą rozwiązywania sporów oraz ze specyfiką wykonywania zawodu kuratora sądowego.

Kolejne spotkanie dla młodzieży zaplanowane zostało na dzień 11 kwietnia 2018 roku.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach