Odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia, przewidziane w art. 16 ust. 1  Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach ( Dz.U. 2015.1485)  do rozpatrzenia których właściwy jest Sąd Okręgowy w Kielcach , rozpoznaje  Wydział I Cywilny.

 

Informacje o wniesieniu odwołania: