Kielce, dnia 15 lutego 2019 roku

Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach

 

W dniach 18 – 24 lutego 2019 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. 

To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

W preambule do ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku o ustanowieniu tego dnia – Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. Nr 59, poz. 517) ustawodawca wskazał na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia. 

Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

Więcej informacji o formach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz adresy organizacji, które świadczą pomoc w przedmiotowym zakresie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

W tegoroczną akcję zaangażowali się asystenci sędziów i kuratorzy zawodowi sądów okręgu kieleckiego, którzy będą w tych dniach pełnić dyżury i udzielać bezpłatnych porad prawnych na terenie Sądów Rejonowych okręgu kieleckiego.

Szczegółowy harmonogram dyżurów w ramach akcji ,,Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 18-24 lutego 2019 r. zawiera poniższy załącznik.

SSO Ryszard Sadlik

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach

 

Harmonogram dyżurów  ikona pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 31 grudnia 2018 roku godziny przyjęć interesantów w Sądzie Okręgowym w Kielcach będą odbywać się, jak w dni tygodnia od wtorku do piątku tj. od godz. 7.30 do 15.30.

 

 

 

„Strefa mediacji”

w Sądzie Okręgowym w Kielcach

 

Od dnia 3 października 2018 roku, w budynku Sądu Okręgowego w Kielcach ul. Seminaryjska 12a 25-372 Kielce, zostanie uruchomiona „Strefa mediacji”.

„Strefa mediacji” stwarza każdemu interesantowi możliwość rozmowy z dyżurującym mediatorem, uzyskania bliższych informacji na temat instytucji „mediacji” jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów.

Dyżury mediatorów będą odbywać się w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Kielcach, w każdą środę, w godzinach 12.00-14.00.

 

Dyżury mediatorów od lutego do marca 2018 roku:

6 luty 2019r. – Pani Iwona Wolańska, mediator sądowy;

13 luty 2019r. – Pani Beata Gwadera, mediator sądowy;

20 luty 2019r. – Pani Aleksandra Szmit, mediator sądowy;

27 luty 2019r. – Pani Katarzyna Oberda, mediator sądowy;

6 marzec 2019r. – Pani Beata Gwadera, mediator sądowy;

13 marzec 2019r. – Pani Aleksandra Szmit, mediator sądowy;

20 marzec 2019r. – Pani Katarzyna Oberda, mediator sądowy;

27 marzec 2019r. – Pani Jadwiga Szner-Dobrowolska, mediator sądowy;

 

 

 

Kielce, dnia 15 lutego 2018 roku

Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach

 

W dniach 19 – 25 lutego 2018 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia. 

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

Więcej informacji o formach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz adresy organizacji, które świadczą pomoc w przedmiotowym zakresie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

W tegoroczną akcję zaangażowali się asystenci sędziów, referendarze sądowi oraz kuratorzy zawodowi sądów okręgu kieleckiego, którzy będą w tych dniach pełnić dyżury i udzielać bezpłatnych porad prawnych na terenie Sądów Rejonowych Okręgu Kieleckiego.

Szczegółowy harmonogram dyżurów w ramach akcji ,, Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 19-25 lutego 2018 r. zawiera poniższy załącznik.

SSO Ryszard Sadlik

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach

 

Harmonogram dyżurów  ikona pdf

 

 

 

 

 

 

Tydzień Mediacji oraz Międzynarodowy Dzień Mediacji – 2017 rok

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

 

Kielce, dnia 17 lutego 2017 roku

 

Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach

 

Uprzejmie informuję, iż związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W bieżącym roku obchody będą się odbywały w dniach 20 lutego-26 lutego.

Celem tej społecznej akcji jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby ofiar przestępstw i zapewnienie potrzebującym skutecznej pomocy.

Podczas tegorocznego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem bezpłatnych porad będą udzielali referendarze i asystenci sędziów z Sądów Rejonowych okręgu kieleckiego, a także kuratorzy sądowi.

Nadto, dyżury specjalistów będą odbywały się w Centrum Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Kieleckiej, Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, ul. Urzędnicza 7 B, 25-729 Kielce - od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 oraz w sobotę w godzinach 10.00-13.00. 

W dniach 20-26 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych udzielanych przez przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk.

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach

 

Harmonogram dyżurów  ikona pdf

 

 

 

Informacja Zespołu Prasowego Sądu Okręgowego w Kielcach

 

Zespół Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach informuje, iż Rzecznicy Prasowi Sądu Okręgowego w Kielcach będą przebywać na urlopie wypoczynkowym:

- SSO Monika Gądek-Tamborska - Rzecznik Prasowy ds. cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych w okresie od 15 lipca 2016 roku do 5 września 2016 roku;

- SSO Marcin Chałoński - Rzecznik Prasowy ds. karnych, penitencjarnych, nieletnich w okresie od 25 lipca 2016 roku do 26 sierpnia 2016 roku.

 

 

Zespół Prasowy Sądu Okręgowego

w Kielcach

„Dzień Otwarty”

dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

w Sądzie Okręgowym w Kielcach

 

W dniu 18 grudnia 2015 roku, o godz. 10.00, w Sądzie Okręgowym w Kielcach, odbędzie się „Dzień Otwarty” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Spotkanie otwarte dla Uczniów, przy udziale Funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Kuratora Sądowego i Mediatora z listy mediatorów sądowych poprowadzą Rzecznicy Prasowi Sądu Okręgowego w Kielcach: SSO Monika Gądek-Tamborska i SSO Marcin Chałoński.

Podczas spotkania omówione zostaną kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem młodzieży, poruszona zostanie problematyka przestępczości nieletnich, jak również uczniowie będą mogli zapoznać się z organizacją i funkcjonowaniem Sądu Okręgowego w Kielcach.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Ostrzeżenie – fałszywy komornik!

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że ujawniona została praktyka, polegająca na rozsyłaniu przez osobę podającą się za komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Romana Kaczorowskiego wiadomości mailowych, informujących o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Fałszywy komornik powołuje się na tytuł wykonawczy w postaci orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie i podaje link do rzekomego orzeczenia. Kliknięcie w powyższy link powoduje instalację złośliwego oprogramowania.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 

 


W dniu 30 grudnia 2015 roku o godz. 10.00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Kielcach, ul. Seminaryjska 12a, piętro II, sala nr IX, odbędzie się spotkanie inauguracyjne, podczas którego odebrane zostanie ślubowanie od ławników Sądu Okręgowego w Kielcach, którzy zostali wybrani do pełnienia tej funkcji na kadencję 2016-2019.