Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach z 7 stycznia 2019 roku w sprawie wstrzymania się od oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie

 

Uchwała nr 1

 

Informuję, iż związany stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 6 grudnia 2018 roku, przekazałem Krajowej Radzie Sądownictwa dokumentację dotyczącą postępowania nominacyjnego odnośnie wolnego stanowiska sędziowskiego w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim (obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2018 roku, Monitor Polski z 2018 roku, poz. 626).

  

SSO Ryszard Sadlik

Prezes Sądu Okręgowego

w Kielcach