Rada Europy ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prawnika w sekcji polskiej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jednym z kryteriów naboru oprócz bardzo dobrej znajomości języka angielskiego bądź francuskiego jest spełnienie wymogu wieku (poniżej 35 lat w chwili składania wniosku). Ogłoszenie skierowane jest do sędziów. Kandydatury należy zgłaszać najpóźniej do dnia 12 października 2015 r. drogą elektroniczną, bezpośrednio do Rady Europy, poprzez specjalny formularz zamieszczony na  stronie internetowej: www.coe-recruitment.com Wnioski należy składać w języku angielskim lub francuskim.