W dniu 30 grudnia 2015 roku o godz. 10.00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Kielcach, ul. Seminaryjska 12a, piętro II, sala nr IX, odbędzie się spotkanie inauguracyjne, podczas którego odebrane zostanie ślubowanie od ławników Sądu Okręgowego w Kielcach, którzy zostali wybrani do pełnienia tej funkcji na kadencję 2016-2019.