Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 29 listopada 2017 roku

 

W związku z zastosowaniem tymczasowego aresztu wobec byłego Dyrektora Sądu Okręgowego w Kielcach, Sąd Okręgowy w Kielcach informuje, że zarzuty przedstawione byłemu Dyrektorowi nie dotyczą działalności w sferze gospodarczej, inwestycyjnej i finansowej Sądu Okręgowego w Kielcach i podległych mu Sądów Rejonowych.

Prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie śledztwo związane jest z nieprawidłową gospodarką finansową w Sądzie Apelacyjnym w  Krakowie.   

Dyrektorzy sądów zajmują się gospodarką finansową sądów, są pracownikami administracji sądowej, nie są sędziami i nie pełnią funkcji orzeczniczych.

 

                                              SSO Monika Gądek-Tamborska

                                                        Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach