Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach

 

W związku z tymczasowym aresztowaniem byłego dyrektora Sądu Okręgowego w Kielcach informuję, że zarzuty stawiane byłemu dyrektorowi nie wiążą się z funkcjonowaniem i majątkiem Sądu Okręgowego w Kielcach, lecz związane są z nieprawidłową gospodarką finansową w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Zarzuty przedstawione byłemu dyrektorowi wynikają z zawieranych przez niego, samodzielnie umów cywilno-prawnych, powiązanych z byłym dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Przedmiotowa działalność stanowiła indywidualną inicjatywę byłego dyrektora, realizowaną poza wiedzą Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, a przez to nieakceptowaną przez Prezesa Sądu.

Dyrektor sądu wykonuje samodzielnie ustawowe zadania, które nie są związane ze sprawowanym przez sąd wymiarem sprawiedliwości. Nie podlega on nadzorowi Prezesa Sądu.

Wobec powyższych nieuprawnione i nieprawdziwe są, pojawiające się sformułowania, także w mediach, o aferze korupcyjnej w Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Podkreślenia raz jeszcze wymaga, że działania byłego dyrektora nie wiązały się z gospodarowaniem mieniem Sądu Okręgowego w Kielcach, dlatego nie wpływają na obecną działalność Sądów Okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

SSO Wojciech Merta

Prezes Sądu Okręgowego

w Kielcach