Komunikat

 

Z dniem 8 stycznia 2018 roku w oparciu o przepis art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz1452), Minister Sprawiedliwości bez wskazania przyczyny odwołał:

- Pana SSO Wojciecha Mertę z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach;

- Panią SSO Alinę Bojarę z funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Kielcach;

- Pana SSO Mariusza Brodę z funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

Z dniem 9 stycznia 2018 roku Minister Sprawiedliwości na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach powołał Pana SSO Ryszarda Sadlika.

 

 

                                                                                                                      Rzecznik Prasowy

Sądu Okręgowego w Kielcach ds. cywilnych

SSO M. Gądek-Tamborska