Oświadczenie

W związku z opublikowanymi w prasie wypowiedziami uczestnika postępowania w sprawie sygn. akt INs 397/18 rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy w Kielcach w trybie wyborczym (wybory samorządowe) zakończonej prawomocnym postanowieniem z dnia 28 września 2018 roku, co do rzekomego poniżającego traktowania w toku rozprawy w dniu 28 września 2018 roku oraz sugerowaniem „Układy sądów, kolegów, koleżanek…”  w kontekście ogłoszonego postanowienia, należy stwierdzić, że rozprawa w dniu 28 września 2018 roku odbywała się jawnie (także z udziałem publiczności, w tym przedstawicieli prasy i telewizji), z poszanowaniem godności i prawa uczestnika, pełnomocnika wnioskodawcy do realizacji prawa do obrony, w tym zgłaszania twierdzeń i wniosków dowodowych. W związku z powyższym przytoczone sformułowania nie mieszczą się w niepodważalnym prawie strony (uczestnika postępowania) do krytykowania orzeczeń sądowych, lecz mogą naruszać dobre imię Sędziego Sądu Okręgowego orzekającego w sprawie i podważać społeczne zaufanie do władzy sądowniczej i sędziów.

 

Rzecznik Prasowy ds. cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracy, ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Kielcach SSO Monika Gądek-Tamborska