Godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Kielcach:

poniedziałek: 7:30 - 18:00

 

przy czym pracownicy sekretariatów wydziałów, oddziałów, samodzielnych stanowisk pracują w godzinach: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

 

 

 

Godziny pracy Sekretariatów Wydziałów/Oddziałów:

 

poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

 

 

 

Godziny przyjmowania interesantów w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Kielcach:

 

poniedziałek:        7:45 – 17:45

 

wtorek – piątek:   7:45 – 15:15

 

(przy czym Biuro Obsługi Interesantów czynne jest w poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 18.00, a od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30).

 

 

 

Godziny udostępniania akt sądowych w Czytelni akt:

 

poniedziałek:       7:45 –  17:45

 

wtorek – piątek:   7:45 – 15:00

 

 

 

Godziny pracy Biura Podawczego Sądu Okręgowego w Kielcach:

 

poniedziałek:     7:30 - 18:00

 

wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

 

Godziny pracy Kasy Sądu Okręgowego w Kielcach:

poniedziałek-piątek: 7.45 - 15.00

(przerwa w godz. 12.15 - 13.00)

- w ostatnim dniu roboczym miesiąca Kasa czynna w godz. 7.45-13.15

- w ostatnim dniu roboczym roku kasa nieczynna (inwentaryzacja).

Wpłaty w Kasie Sądu Okręgowego w Kielcach są przyjmowane wyłącznie gotówką.

 

 

 

Godziny przyjmowania interesantów w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Kielcach:

poniedziałek:      7:45 - 18:00

wtorek - piątek: 7:45 - 15:15

 

przy czym Punkt Informacyjny KRK czynny jest:

 

poniedziałek: 7.30 -18.00,

 

wtorek-piątek: 7.30 - 15.30.

 

Przerwa codziennie w godz. od 12.30 do godz. 13.00.

 

 

 

Godziny obsługi interesantów przez pracowników Sekcji ds. obrotu prawnego z zagranicą, działającej w ramach VIII Wydziału Wizytacyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach, w zakresie spraw związanych z międzynarodowym postępowaniem sądowym:

 

poniedziałek -piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, w pokoju Nr 20 (I piętro), po uprzednim, telefonicznym ustaleniu terminu i godziny z pracownikami Sekcji, pod numerami kontaktowymi:

 

- tel. 41 340 23 20,

 

- tel. 41 340 24 92,

 

- fax 41 340 23 20.

Obsługę interesantów w sprawach związanych z działaniem Sekcji ds. obrotu prawnego z zagranicą, wyłącznie w zakresie podstawowych informacji (np. co do kompetencji właściwych organów odpowiedzialnych za egzekucję orzeczeń zagranicznych) - w poniedziałki, w godz. 15.30 - 18.00 zapewniają pracownicy Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Kielcach.