Internetowy Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w Kielcach (zwany Portalem Informacyjnym) jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Okręgowym w Kielcach.

 

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając ” Wniosek o rejestrację konta”. Weryfikacja danych odbywa się  w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Kielcach poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.

 

Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesantów potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje  użytkownik.

 

Zarejestrowany w Portalu Informacyjnym  użytkownik otrzyma dostęp  do danych o sprawie obejmujących m.in. o :

- stanie sprawy, czynnościach  wykonywanych w sprawie, wyznaczonych terminach posiedzeń, dokumentach wygenerowanych w postaci elektronicznej ( np. o pismach wychodzących, wyrokach, postanowieniach, uzasadnieniach, protokołach rozpraw) , danych dotyczących postępowania w niższej instancji, protokołach elektronicznych z możliwością odsłuchania.

 

Na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku
w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003 r., Nr 5, poz. 22 z późn. zm.) sprawy rozpoznawane przez wydziały orzecznicze w Sądzie Okręgowym w Kielcach ewidencjonuje się w następujących repertoriach:

 

- I Wydział Cywilny:

 • Repertorium „C”
 • Repertorium „Ns”
 • Repertorium „Nc”
 • Repertorium „Co”

 

- II Wydział Cywilny Odwoławczy:

 • Repertorium „Ca”
 • Repertorium „Cz”
 • Repertorium „Co”

 

- III Wydział Karny:

 • Repertorium „K”

 

- IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych:

 • Repertorium „Kzw”
 • Repertorium „Wz”

 

- V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

 • Repertorium „Np”
 • Repertorium „P”
 • Repertorium „Po”
 • Repertorium „Pa”
 • Repertorium „Pz”
 • Repertorium „U”
 • Repertorium „Uo”
 • Repertorium „Ua”
 • Repertorium „Uz”

 

- VII Wydział Gospodarczy:

 • Repertorium „GNc”
 • Repertorium „GC”
 • Repertorium „GNs”
 • Repertorium „GCo”
 • Repertorium „Ga”
 • Repertorium „Gz”

 

- IX Wydział Karny Odwoławczy:

 • Repertorium „Ka”
 • Repertorium „Kz”

 

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego szczegółowo określa Regulamin opublikowany na stronie Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem https:\\portal.krakow.sa.gov.pl

 

 

Zarządzenia nr 8/2014 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie utworzenia internetowego portalu udostępniającego informację sądową w Sądzie Okręgowym w Kielcach ikona pdf
Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach ikona pdf
Oświadczenie ikona pdf
Wniosek o usunięcie konta z Portalu Informacyjnego ikona pdf

Wykaz wniosków kierowanych do Sądu Okręgowego w Kielcach - o usunięcie konta z Portalu Informacyjnego

ikona pdf

Zarządzenie nr 34/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2014 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie utworzenia internetowego portalu udostępniającego informację sądową w Sądzie Okręgowym w Kielcach

ikona pdf

Zarządzenie Nr 9/2017 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu Portalu Informacyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 34/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach

ikona pdf