Wpisy, opłaty, koszty, grzywny :
Narodowy Bank Polski O/Kielce

 

Sąd Okręgowy w Kielcach - I Wydział Cywilny

38 1010 0055 1313 0030 2000 0001

Sąd Okręgowy w Kielcach - II Wydział Cywilny Odwoławczy

11 1010 0055 1313 0030 2000 0002

Sąd Okręgowy w Kielcach - III Wydział Karny

81 1010 0055 1313 0030 2000 0003

Sąd Okręgowy w Kielcach - IV Wydział Penitencjarny

54 1010 0055 1313 0030 2000 0004

Sąd Okręgowy w Kielcach - V Wydział Pracy

27 1010 0055 1313 0030 2000 0005

Sąd Okręgowy w Kielcach - VII Wydział Gospodarczy

97 1010 0055 1313 0030 2000 0006

Sąd Okręgowy w Kielcach - IX Wydział Karny Odwoławczy

70 1010 0055 1313 0030 2000 0007

W tytule przelewu prosimy podawać nazwę wydziału, sygnaturę (jeżeli jest znana) oraz dokładny opis czego dotyczy wpłata.

W przypadku wpłaty za inną osobę (podmiot) należy podać kogo dotyczy wpłata.

 

 

 

Zaliczki na koszty wynagrodzenia biegłych i kuratorów:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelew)

 • 31 1130 1192 0027 6154 0720 0005

Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.:

 • 06 1320 0022 0336 0000 0000 1064

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:

 • 85 1240 6957 0111 0000 0000 1146

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelew)

 • 04 1130 1192 0027 6154 0720 0006

Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.:

 • 33 1320 0022 0336 0000 0000 1063

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:

 • 15 1240 6957 0111 0000 0000 1145

 

Konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelew)

 • 74 1130 1192 0027 6154 0720 0007

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:

 • 85 1240 6957 0111 0000 0000 2310

 

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w PLN:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelew)

 • 61 1130 1017 0021 1002 5490 0004

Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.:

 • 60 1320 0022 0336 0000 0000 1062

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:

 • 85 1240 6957 0111 0000 0000 2407

 

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w Euro:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelew)

 • 18 1130 1017 0021 1002 5490 0002

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:

 • 56 1240 6957 0978 0000 0000 0513

 

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w USD:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelew)

 • 34 1130 1017 0021 1002 5490 0005

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:

 • 38 1240 6957 0787 0000 0000 0396

 

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w GBP:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelew)

 • 88 1130 1017 0021 1002 5490 0003

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:

 • 20 1240 6957 0789 0000 0000 0329

 

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w CHF:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelew)

 • 45 1130 1017 0021 1002 5490 0001

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:

 • 90 1240 6957 0797 0000 0000 0318

 

Kod SWIFT

NBPL  PLPW

Bank

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy w Kielcach

Ul. Warszawska 46

25-312

 

Numer konta w formacie IBAN

 

PL27 1010 1238 0804 7722 3100 0000