Kielce, dnia 15 lutego 2018 roku

Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach

 

W dniach 19 – 25 lutego 2018 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia. 

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

Więcej informacji o formach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz adresy organizacji, które świadczą pomoc w przedmiotowym zakresie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

W tegoroczną akcję zaangażowali się asystenci sędziów, referendarze sądowi oraz kuratorzy zawodowi sądów okręgu kieleckiego, którzy będą w tych dniach pełnić dyżury i udzielać bezpłatnych porad prawnych na terenie Sądów Rejonowych Okręgu Kieleckiego.

Szczegółowy harmonogram dyżurów w ramach akcji ,, Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 19-25 lutego 2018 r. zawiera poniższy załącznik.

SSO Ryszard Sadlik

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach

 

Harmonogram dyżurów  ikona pdf