Szczegółowe informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie dostępne się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

 

 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących w województwie świętokrzyskim obowiązujący do 30 czerwca 2019 r. ikona pdf
Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia funkcjonujących na terenie Województwa Świętokrzyskiego, nadesłany przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 13.07.2018 r., znak PSZ.VI.9452.7.2018 ikona pdf
Baza podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, funkcjonujących w województwie świętokrzyskim wg stanu na 07.2018 ikona pdf
Baza teleadresowa zespołów interdyscyplinarnych ikona pdf

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, baza nadesłana przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 13.07.2018 r., znak PSZ.VI.9452.7.2018

ikona pdf

Baza kontaktowa ośrodków interwencji kryzysowej, nadesłana przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z 13.07.2018 r., znak PSZ.VI.9452.7.2018

ikona pdf

Baza kontaktowa Punktów Konsultacyjnych, nadesłana przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z 13.07.2018 r., znak PSZ.VI.9452.7.2018

ikona pdf

Baza podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w 2018 roku, nadesłana przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 13.07.2018 r., znak PSZ.VI.9452.7.2018

ikona pdf

Klauzula informacyjna RODO nadesłana przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 13.07.2018 r., znak PSZ.VI.9452.7.2018

ikona pdf