Organizacją, nadzorem i przeprowadzaniem dowodu na odległość przy użyciu urządzeń technicznych w postępowaniu cywilnym i karnym, zajmuje się Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego w Kielcach, przy ścisłej współpracy z Oddziałem Informatycznym Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

Rezerwację terminu przeprowadzenia dowodu na odległość należy zgłaszać do Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach:

 

tel. (41) 34-02-317

fax: (41) 34-02-588

 

Za zabezpieczenie techniczne odpowiadają pracownicy Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Kielcach:

 

tel. (41) 34-02-376

 

Tutejszy Sąd dysponuje dwoma zestawami do przeprowadzania dowodu na odległość przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przesłuchanie w trybie art. 177 § 1a Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2016.1749 j.t.) oraz art. 235 § 2 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 j.t.):

- zestaw pierwszy - dostępny w pokoju nr 59 (III piętro) w budynku Sądu przy ul. Seminaryjskiej 12a, 25-372 Kielce

- zestaw drugi - dostępny na sali nr IX (II piętro) w budynku Sądu przy ul. Seminaryjskiej 12a, 25-372 Kielce

 

Uwzględniając unormowanie wynikające z przepisów Ustawy Kodeks postępowania karnego oraz Ustawy Kodeks postępowania cywilnego, do czynności polegających na udziale w przeprowadzaniu dowodu na odległość  w postępowaniu karnym wyznaczani są asystenci sędziego z pionu orzeczniczego karnego, zaś w postępowaniu cywilnym – pracownicy sekretariatów z pionu orzeczniczego  cywilnego.