Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Pokój nr 4

ul.Seminaryjska 12 a

25-372 Kielce

tel:
(041) 34-02-303
fax:
(041) 34-45-016

 

Godziny pracy Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego:
poniedziałek:     8:00 - 18:00

wtorek - piątek: 8:00 - 16:00

 

Godziny przyjmowania interesantów w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego:
poniedziałek:      8:15 - 18:00

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

(przerwa codziennie w godzinach 12:15 - 13:00)

 

 

OGŁOSZENIE

Od dnia 1 lipca 2014 roku:

- opłata za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,

- opłata za wydanie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego

wynosi 30 zł.

 

Od dnia 1 lipca 2014 roku powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów:

- w formie znaków opłaty sądowej,

- gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Sądu,

- na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

 

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 4

00-950 Warszawa

 

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.