Centrala  Sądu Okręgowego

tel: (41) 34–02–300

 

Sekretariat Prezesa Sądu Okręgowego
tel: (41) 34-45-945
  (41) 34-02-312
tel./fax: (41) 34-44-923

 

 

Sekretariat Wiceprezesów Sądu Okręgowego

tel: (41) 34-02-314
tel./fax: (41) 36-87-040

 

Sekretariat Dyrektora Sądu Okręgowego

tel: (41) 34-02-543
fax: (41) 34-49-523

 

Rzecznicy Prasowi Sądu Okręgowego w Kielcach:

 

Rzecznik Prasowy ds. karnych, penitencjarnych, nieletnich:

tel: (41) 34-02-392

 

Biuro Obsługi Interesantów

Kierownik

tel: (41) 34-02-365
tel./fax: (41) 34-02-363

 

 

Telefony do Oddziałów Sądu Okręgowego:

 

Kierownik

Oddział

Oddział Administracyjny

tel. (41) 34-02-318

tel. (41) 34-02-395

Oddział Kadr

tel. (41) 34-02-316

tel. (41) 34-02-389

Oddział Gospodarczy

tel. (41) 34-02-371

tel. (41) 34-02-375

Oddział Inwestycji i Remontów tel. (41) 34-02-488 tel. (41) 34-02-373
Oddział Informatyczny tel. (41) 34-02-581 tel. (41) 34-02-376
Oddział Finansowy: tel. (41) 34-02-430
tel./fax (41) 36-01-130
 
Sprawy dot. świadków, biegłych, adwokatów tel. (41) 34-02-333
tel. (41) 34-02-331
Sprawy dot. komorników, poręczeń majątkowych, sum na zlecenie, sum depozytowych tel. (41) 34-02-468
Sprawy dot. wpłat na rachunek dochodów budżetowych (opłaty spraw sądowych) tel. (41) 34-02-515

 

 

Telefony do Wydziałów Sądu Okręgowego

 

Kierownik

Sekretariat

I Wydział Cywilny

tel. (41) 34-02-343

fax (41) 34-46-810

tel. (41) 34-02-586

II Wydział Cywilno Odwoławczy

tel. (41) 34-02-356

tel./fax (41) 34-44-582

tel. (41) 34-02-354

III Wydział Karny

tel. (41) 34-02-306

fax (41) 34-02-526

tel./fax (41) 34-02-527

fax (41) 34-45-915

IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

tel./fax (41) 34-46-374

tel. (41) 34-02-322

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

tel. (41) 34-02-410

fax (41) 34-02-461

tel./fax (41) 34-02-420

VII Wydział Gospodarczy

tel. (41) 34-02-427

fax (41) 34-45-401

tel. (41) 34-02-484

VIII Wydział Wizytacyjny

tel. (41) 34-02-374

fax (41) 34-02-309

tel. (41) 34-02-528

IX Wydział Karno Odwoławczy

tel. (41) 34-02-325

tel./fax (41) 34-43-966

tel. (41) 34-02-324

 

Biblioteka

tel: (41) 34-02-305

 

Kasa

tel: (41) 34-02-302

 

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

tel: (41) 34-02-303
tel./fax: (41) 34-45-016

 

Biuro Podawcze

tel: (41) 34-02-304

 

Archiwum Sądu Okręgowego

tel: (41) 34-02-517

 

Kurator Okręgowy

tel: (41) 34-02 446

 

Kierownik Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów
tel: (41) 34-02-473
fax: (41) 36-87-022

 

Sekretariat Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów
tel: (41) 34-02-479


Portiernia

tel: (41) 34-02 301 (ul. Seminaryjska 12a)
tel: (41) 34-02-400 (ul. Wróblewskiego 4)
tel: (41) 34-02-550 (ul. Sienkiewicza 5)

 

 


 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Ø (041) 34 02 365