Dyżury mediatorów

(spotkania informacyjne)

w Sądzie Okręgowym w Kielcach

 

Od dnia 7 marca 2019 roku, w budynku Sądu Okręgowego w Kielcach HIPOTEKA przy ul. Sienkiewicza 5, uruchomione zostaną dyżury stałych mediatorów, uprawnionych do prowadzenia spotkań informacyjnych, zgodnie z art. 1838 § 4 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 t.j.).

Dyżury mediatorów będą odbywać się od marca 2019 roku, jeden raz w tygodniu – w czwartek, w godz. 12.00-14.00.

 

Dyżury mediatorów w marcu 2019 roku:

7 marca 2019 r. – Pani Anna Zabrzuch, stały mediator sądowy;

14 marca 2019 r. – Pani Magdalena Pawlik-Kirkiweicz, stały mediator sądowy;

21 marca 2019 r. – Pani Anna Zabrzuch, stały mediator sądowy;

28 marca 2019 r. – Pani Justyna Skrzeszewska, stały mediator sądowy.

 

 

 


Link do strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości