„Tydzień Mediacji” oraz „Międzynarodowy Dzień Mediacji”

 

W dniach od 15 października 2018 roku do 19 października 2018 roku
w Sądzie Okręgowym w Kielcach i Sądach Rejonowych w obszarze właściwości
Sądu Okręgowego w Kielcach, będzie obchodzony „Tydzień Mediacji”
oraz „Międzynarodowy Dzień Mediacji”, przypadający
na dzień 18 października 2018 roku

 

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach