WYKAZ INSTYTUCJI I OSÓB

UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZENIA

POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO

W SPRAWACH KARNYCH

 

(podstawa prawna - § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych).

 

 

 

Wykaz instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych ikona pdf