WYKAZ INSTYTUCJI I OSÓB GODNYCH ZAUFANIA,

UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA

POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO

W SPRAWACH NIELETNICH

 

(podstawa prawna - § 7 ust 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r.
w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich).

 

Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich ikona pdf