Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych
– realizuje zadania określone w art. 16b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2062 ze zm.)
Funkcję tę sprawuje
SSO Bartosz PniewskiKoordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych
– realizuje zadania określone w art. 16d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2062 ze zm.)
Funkcję tę sprawuje
SSO Marek Stempniak


Dokumentacja:


Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach nr 20/2017 ikona pdf