Podstawa prawna

Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1407 z późn. zm.).

 

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

Obszar właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Kielcach obejmuje:

 

 • Sąd Rejonowy w Busku Zdroju – dla gmin: Bejsce, Busko-Zdrój, Chmielnik, Czarnocin, Gnojno, Kazimierza Wielka, Nowy Korczyn, Opatowiec, Pacanów, Pierzchnica, Skalbmierz, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica;
 • Sąd Rejonowy w Jędrzejowie - obejmuje gminy: Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia, Sobków i Wodzisław;
 • Sąd Rejonowy w Kielcach - obejmuje swym zasięgiem Miasto Kielce oraz gminy: Bieliny, Chęciny, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk;
 • Sąd Rejonowy w Końskich – dla Gminy: Fałków, Gowarczów, Końskie, Mniów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków;
 • Sąd Rejonowy w Opatowie - obejmuje swym zasięgiem miasto i gmina Opatów. Gminy: Baćkowice, Ćmielów, Iwaniska, Lipnik, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice;
 • Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim - obejmuje swym zasięgiem miasto: Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy: Bałtów, Bodzechów, Kunów, Łagów, Nowa Słupia, Waśniów;
 • Sąd Rejonowy w Pińczowie - swoim zakresem właściwości obejmuje gminy: Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota;
 • Sąd Rejonowy w Sandomierzu - obejmuje miasto Sandomierz oraz gminy Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost;
 • Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej - obejmuje swoim zakresem właściwości następujące obszary gmin: miasto Skarżysko-Kamienna; miasto i gmina Suchedniów; gmina Bliżyn; gmina Łączna; gmina Skarżysko Kościelne;
 • Sąd Rejonowy w Starachowicach – obejmuje swoim zakresem właściwości miasto Starachowice oraz Gminy: Bodzentyn, Brody, Mirzec, Pawłów, Wąchock;
 • Sąd Rejonowy w Staszowie – obejmuje swoim zakresem właściwości gminy: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów, Szydłów;
 • Sąd Rejonowy we Włoszczowie - obejmuje swym zasięgiem terytorialnym gminy:  Kluczewsko, Krasocin, Łopuszno, Moskorzew, Radków, Secemin, Słupia (Konecka) i Włoszczowa.

 

Sąd Okręgowy w Kielcach stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Sposób organizacji Sądu Okręgowego w Kielcach regulują w szczególności:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych
  (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 69);
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
  (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późn. zm.).

Sąd Okręgowy w Kielcach jest jednostką budżetową Skarbu Państwa.