Właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego w I instancji.

Przedmiotem postępowań w I instancji są w szczególności:

1) stosownie do treści art. 25§1 pkt. 1, 2 i 3 k.p.k.:

  • zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz ustawach szczególnych,
  • występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140 - 142, art. 148 §  4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151 - 154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a, art. 252 § 3, art. 258 § 1-3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art.284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego
  • występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego,

2) sprawy o wydanie wyroku łącznego, przy uwzględnieniu art. 569 § 1-3 k.p.k.

3) sprawy o wydanie orzeczeń w ramach postępowania przygotowawczego, zastosowanie środka zabezpieczającego, ułaskawianie, odtworzenie akt, w zakresie w którym właściwość rzeczowa zastrzeżona jest dla sądu okręgowego,

4) wnioski o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu, nadto z tytułu niezasadnego wykonywania środków zapobiegawczych lub zabezpieczenia majątkowego,

5)  wnioski o wydanie listu żelaznego,

6) wnioski o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz odszkodowanie za poniesiona szkodę i zadośćuczynienie za doznaną grzywnę na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego  (Dz. U. Nr 34 poz. 149 z późń. zm.)

7) sprawy z zakresu międzynarodowego postępowania karnego, w tym dotyczące Europejskiego Nakazu Aresztowania, ekstradycji, przejęcia skazanego do odbycia w Polsce kary orzeczonej przez organ państwa obcego, przekazania wyroków do wykonania,

8) wnioski o wznowienie postępowania w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem sądów rejonowych z obszaru właściwości miejscowej okręgu,

9) sprawy w postępowaniu wykonawczym, przekazane do właściwości rzeczowej sądu okręgowego.

 

Przewodniczący Wydziału: SSO Renata Broda

Kierownik Sekretariatu: Tomasz Sapa

 

Sekretariat III Wydziału Karnego:
pok. nr 103

ul. Seminaryjska 12 a

Sąd Okręgowy w Kielcach

tel./fax (41) 34-02-526

tel./fax (41) 34-02-527

fax (41) 34-45-915

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wszystkie informacje udzielane są pod numerem telefonu:

telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta w Krakowie,

nr infolinii: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub nr 12 286-32-83
(dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).