W skład Zespołu Prasowego wchodzą:

 

SSO Ryszard Sadlik – Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach

 

Rzecznicy Prasowi:

  1. SSO Jan Klocek – Rzecznik prasowy ds. karnych, penitencjarnych, nieletnich;

 

pokój nr 213

ul. Seminaryjska 12 a

25-372 Kielce


tel. 41 34-02-392

tel. kom. 604-784-008

adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  1. SSO Monika Gądek-Tamborska – Rzecznik prasowy ds. cywilnych, gospodarczych, pracy
    i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych;

 

pokój nr 53a

ul. Seminaryjska 12 a

25-372 Kielce

 

tel.  41  34-02-355

tel. kom. 734-498-691

adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konsultant:

Przemysław Laskowski – radca prawny Sądu Okręgowego w Kielcach

 

Koordynator:

Dorota Skuza – Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego  w Kielcach

 

pokój nr 34

ul. Seminaryjska 12 a

25-372 Kielce

 

tel.  41  34-02-318

41  36-87-340

 

Sekretarz:

Karolina Stasińska – inspektor, Oddział Administracyjny

w godzinach urzędowania Sądu:

 

pokój nr 33

ul. Seminaryjska 12 a

25-372 Kielce

 

tel.  41 34-02-395

 

 

Do zakresu działania Rzeczników Prasowych należy:

-     publiczne przedstawianie działań sądów okręgu kieleckiego oraz organizowanie kontaktów publicznych, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków przekazu, w szczególności:

-     informowanie Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach o publikacjach w mediach, dotyczących sądów okręgu kieleckiego,

-     udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także
na materiały rozpowszechnianie w innych środkach  masowego przekazu - dotyczące działalności sądów okręgu kieleckiego, w tym zwłaszcza na krytykę i interwencję prasową,

-     żądanie publikacji ewentualnych sprostowań nieprawdziwych lub niewłaściwych wiadomości zawartych w materiale prasowym (w rozumieniu art. 31a Prawa Prasowego, Dz. U. 1984.5.24 z późn. zm.),

-     prowadzenie i organizacja konferencji prasowych,

-     współpraca z redakcjami  prasy, radia, telewizji w kreowaniu wizerunku sądów okręgu kieleckiego,

-     pośrednictwo w uzyskaniu  dla przedstawicieli mediów zgody na dostęp do akt sprawy oraz innych zezwoleń przewidzianych przepisami odpowiednich procedur.

 

Do zakresu działania Konsultanta należy współpraca z Rzecznikami Prasowymi, w zakresie przez nich wskazanym.

 

Do zakresu zadań Koordynatora należy koordynacja zadań organizacyjnych  w Zespole Prasowym.

 

Do zadań Sekretarza należy obsługa biurowa Rzeczników, prowadzenie korespondencji w sprawach związanych ze sprawami należącymi do zadań Zespołu  Prasowego.

 

Wskazany wyżej adres mailowy Rzeczników Prasowych jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych do nadsyłania korespondencji, dotyczącej przygotowywanych materiałów. Wszelkie wnioski procesowe, dowodowe, korespondencja niezwiązana z działaniami Zespołu Prasowego nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Zarządzenie nr 8/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach ikona pdf
Zarządzenie nr 23/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach ikona pdf
Zarządzenie nr 4/2018 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach ikona pdf