Akademia Podstaw Prawa w Sądzie Okręgowym w Kielcach

 

W dniu 21 czerwca 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbył się Dzień Otwarty pn. „Akademia Podstaw Prawa”. 

Przedmiotowa konferencja z udziałem Sędziego, Notariusza, Adwokata i Pracownika Urzędu Skarbowego miała na celu przybliżenie tematyki „Prawa spadkowego”.

Do udziału w spotkaniu, zaproszeni zostali studenci uczelni wyższych: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz słuchacze Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach.

Ze względu na otwarty charakter wydarzenia, poza zaproszonymi gośćmi, w spotkaniu mógł uczestniczyć każdy, kto był zainteresowany tematem prawa spadkowego.

Zaproszeni prelegenci, omówili najważniejsze kwestie związane z prawem spadkowym. Wskazali między innymi, kto może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, jak sformułować wniosek i jakiej podlega opłacie, jak przebiega postępowanie sądowe i jakie czynności z zakresu prawa spadkowego można dokonać przed notariuszem, jakie są skutki podatkowe w przypadku stwierdzenia nabycia praw spadkowych (poświadczenia dziedziczenia), czy podziału majątku spadkowego.

Kolejna konferencja pn. „Akademia Podstaw Prawa”, zaplanowana została na dzień 12 września 2017 roku i będzie poświęcona tematyce „Ksiąg wieczystych”.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach