W dniu 27.06.2017 r. w budynku Sądu Okręgowego w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12a, odbyła się Narada Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z Koordynatorem ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Kielcach oraz Koordynatorami ds. mediacji w Sądach Rejonowych, osobami przybyłymi w ich zastępstwie, a także mediatorami, podczas której zostały omówione następujące zagadnienia:

  1. Przedmiot spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 28.03.2017 r. i poruszona tam problematyka:

- aktualny stan rozwiązań ustawowych dotyczących instytucji,

- konieczność zwiększania ilości spraw kierowanych do mediacji przez sądy,

- przeprowadzanie spotkań informacyjnych w rozumieniu art. 1838 § 4 kpc,

- informowanie stron i uczestników postępowań o możliwości skorzystania z mediacji (opracowanie i przekazywanie „ulotki” informacyjnej),

- rekomendacje Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów w sprawie przeprowadzenia spotkania informacyjnego.

  1. Prezentacja projektu „ulotki” informacyjnej opracowana przez Panią Izę Buszewicz – Prezesa Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mediatorów.
  2. Wymiana poglądów na temat przekazu informacji do stron i uczestników konkretnych postępowań o mediacji, a także celowości przeprowadzania spotkań informacyjnych z udziałem mediatorów.