Rok 2017 to rok obchodów 100-lecia istnienia Sądu Okręgowego w Kielcach. Główne uroczystości związane z tą rocznicą przewidziane są na dni 18-22 września 2017 roku. 

 

Program obchodów 100-lecia Sądu Okręgowego w Kielcach

 

1.     Dzień 18 września 2017 roku:

 

Drzwi Otwarte Sądu Okręgowego w Kielcach oraz Sądów Rejonowych Okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach:

 

Sąd Okręgowy w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 a

 

- Godziny 9.00-13.00, sala nr IV Sądu Okręgowego w Kielcach

 

a)       przybliżenie zasad polskiego procesu karnego poprzez inscenizację rozprawy w wykonaniu młodzieży licealnej - Pan Jan Klocek, Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach;

b)      spotkanie młodzieży z przedstawicielami policji, kuratorów i mediatorów sądowych, dotyczące informacji o zagrożeniach płynących z naruszeń prawa;

c)       spotkanie z młodzieżą, określające funkcjonowanie i strukturę organizacyjną sądów - Pani Dorota Skuza, Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

- Godzina 13.00

 

Poświęcenie Sztandaru Sądu Okręgowego w Kielcach w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego – Kaplica Oleśnickich Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu.

 

2.     Dzień 19 września 2017 roku:

 

- Godziny 9.00-11.00, sala konferencyjna, pokój nr 407– budynek Sądu Okręgowego w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 a

 

a)     Sprawy i Obywatele w Sądzie Wczoraj i Dziś – na podstawie wspomnień sędziów, radców prawnych, adwokatów i notariuszy w stanie spoczynku – Pan SSO - w stanie spoczynku Daniel Stachura, Pan SSO – w stanie spoczynku Wojciech Arczyński, Pan adwokat Stanisław Szufel, Pan radca prawny Ignacy Grum, Pan notariusz Czesław Salagierski.

 

- Godzina 12.00, sala nr IX - budynek Sądu Okręgowego w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 a

 

b)    Uroczyste otwarcie Konferencji „Obchody 100-lecia Sądu Okręgowego w Kielcach” – Pan Sędzia Wojciech Merta, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach,

z udziałem przedstawiciela Ministra Sprawiedliwości, Władz Miasta i Województwa, Posłów, Senatorów, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Prezesów Sądów Okręgowych, Rejonowych, Prezesów Sądów w Kijowie i we Lwowie, Dziekanów Izby Adwokackiej, Radcowskiej, Notarialnej, Prokuratorów Prokuratury Okręgowej, Sędziów i Pracowników Sądu Okręgowego w Kielcach, zaproszonych Prelegentów,

c)     Wręczenie Sztandaru Sądu Okręgowego w Kielcach Prezesowi Sądu Okręgowego w Kielcach, przez przedstawicieli Okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach.

d)    Wystąpienie Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach.

e)     Wystąpienia zaproszonych gości.

 

- Godziny 13.00-16.30

 

f) Prelekcje:

 

Sąd Okręgowy w Kielcach historia i współczesność

Pan Wojciech Merta, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

Współpraca i relacje środowisk prawniczych z Sądami Okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach

1.     „Współdziałanie prokuratur i sądów jako konieczny wymóg optymalnego sprawowania wymiaru sprawiedliwości” – Pan Dariusz Dryjas, Prokurator Okręgowy w Kielcach.

2.     „Współpraca Sądów w Kijowie i Lwowie z Sądem Okręgowym w Kielcach” - Pan Vasyl Artymovych, Wiceprezes Sądu Gospodarczego Obwodu Lwowskiego.

3.     „Historia i uregulowania zawodu radcy prawnego” – Pani Helena Górniak, radca prawny, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.  

4.     „Udział adwokatury w procesie tworzenia struktury sądownictwa w odrodzonej Polsce” – Pan Jerzy Zięba, adwokat, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.

5.      „Rola sądów w uwarunkowaniach historycznych współczesnego modelu notariatu” – Pan Adam Ziomek, notariusz, Przedstawiciel Krakowskiej Izby Notarialnej.

 

- Godzina 14.00-14.15 dyskusja/przerwa

 

- Godzina 14.15-15.15

Wieloaspektowość funkcjonowania sądów i ich rola w demokratycznym państwie prawa

1.      „Gwarancje procesowe stron w postępowaniach sądowych” – Pan dr hab. Leszek Bielecki, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2.      „Współczesne konteksty kryminologii – między teorią a praktyką” –  Pani dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Pan prof. dr hab. Emil Pływaczewski, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

3.     „Aktualne problemy współczesnej penitencjarystyki” – Pan dr hab. Leszek Wieczorek, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Prodziekan Wydziału Prawa Administracji i Zarządzania.

4.     „Bezpośrednie obowiązywanie prawa europejskiego w orzecznictwie sądów krajowych” – Pan Ryszard Sadlik, Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

- Godzina 15.15-15.30 przerwa/dyskusja

 

- Godzina 15.30-16.30

 

 Sąd a społeczeństwo

1.     „Pozycja sądów na tle innych organów i instytucji publicznych” – Pan Sławomir Kopacz, Wójt Gminy Bieliny.

2.     „Szacunek i autorytet dla sądu – jak na to zasłużyć” – Pan Bogusław Sędkowski, Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach.   

3.     „Pozaorzecznicza działalność sądów na rzecz społeczności lokalnych – granice i niebezpieczeństwa” – Pan Sędzia Grzegorz Fura, Prezes Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.

4.     „Komunikacja społeczna sądów. Wizerunek sądu” – Pani Monika Gądek-Tamborska, Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

- Godzina 16.30-16.45

 

Podsumowanie konferencji – Pan Wojciech Merta, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

3.     Dzień 20 września 2017 roku

 

Akademia podstaw prawa dla wszystkich

 

- Godziny 13.00-16.00, „Hipoteka”, Kielce, ul. Sienkiewicza 5

 

- Godziny 13.00-14.00

Jak zostać:

a)     sędzią - Pani Monika Gądek-Tamborska, Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach,

b)    referendarzem – Pani Edyta Ślusarczyk, referendarz Sądu Rejonowego w Kielcach,

c)     asystentem – Pani Iwona Rajca, asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Kielcach,

d)     kuratorem – Pani Elżbieta Lewandowska, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Kielcach,

e)     urzędnikiem sądowym – Pani Dorota Skuza, Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

- Godziny 14.00-15.30, „Hipoteka”, Kielce, ul. Sienkiewicza 5

 

Księgi wieczyste, jako zbiór informacji o nieruchomościach dla każdego - Pani Joanna Bysiak, Sędzia Sądu Rejonowego w Kielcach.

 

4.     Dzień 21 września 2017 roku, godz. 10.00-11.00

sala nr IV Sądu Okręgowego w Kielcach, ul. Seminaryjska 12a

Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów przez osoby fizyczne i przedsiębiorców – Pan Sędzia Mariusz Broda, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach.

Mediacja – to się opłaca - Pani Izabela Buszewicz, Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach.

Sądownictwo polubowne – Pan Piotr Zięba, adwokat.

 

Godziny 11.00-13.00

 

Podmioty uczestniczące w postępowaniach sądowych i ich znaczenie

Biegli sądowi z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach: Pan Bogusław Czerniachowicz, Pan Grzegorz Lembas,

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach – Pani Jolanta Piwowarczyk,

Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Kielcach - Pani Bożena Kępkowska.

 

5.     Dzień 22 września 2017 roku

Kielce, Stadion Piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29, godz. 16.00

Mecz piłki nożnej między drużynami Sądu Okręgowego w Kielcach a Kieleckimi Mediami, połączony ze zbiórką pieniędzy dla osoby chorej, potrzebującej pomocy oraz zbiórką karmy, materiałów wyściółkowych na rzecz Stowarzyszenia Vox Animalium.

 

6.     Dzień 26 października 2017 roku

Godzina 11.00

Sąd Okręgowy w Kielcach, sala nr IX, ul. Seminaryjska 12a

   

Odtworzenie procesu sądowego według staropolskiej procedury w strojach z epoki w wykonaniu studentów kieleckich wyższych uczelni – scenariusz i koordynacja - Pan Jan Klocek, Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

W dniach od 11 do 25 września 2017 roku stała ekspozycja fotografii i zapisów obrazujących historię Sądu Okręgowego w Kielcach oraz Sądów Rejonowych w budynku Sądu Okręgowego w Kielcach oraz na kieleckim Rynku.

 

 

 

 

Historia Sądu Okręgowego w Kielcach – kalendarium

 

 

Przewodniczący obchodów

SSO Wojciech Merta

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach