„Relacja z obchodów 100-lecia Sądu Okręgowego w Kielcach”

 

W dniach 18-22 września 2017 roku, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbyły się obchody 100-lecia istnienia Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

Obchody rozpoczęto 18 września 2017 roku Dniem Otwartym Sądu, do którego zaproszono uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach oraz z Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach.

Spotkanie otwarte dla Uczniów dotyczyło przybliżenia zasad polskiego procesu karnego poprzez inscenizację rozprawy w wykonaniu młodzieży licealnej, którą poprowadził Pan Jan Klocek, Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach.

          Odbyło się także spotkanie młodzieży z przedstawicielami policji, kuratorów i mediatorów sądowych, dotyczące informacji o zagrożeniach płynących z naruszeń prawa; a także spotkanie z młodzieżą, określające funkcjonowanie i strukturę organizacyjną sądów, które poprowadziła Pani Dorota Skuza, Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

W tym samym dniu, o godz. 13.00 w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego – Kaplicy Oleśnickich Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu odbyło się uroczyste poświęcenie Sztandaru Sądu Okręgowego w Kielcach, ufundowanego przez sędziów i pracowników Sądu Okręgowego w Kielcach oraz Sądów Rejonowych Okręgu Kieleckiego.

 

W dniu 19 września 2017 roku, w godzinach 9.00-11.00 odbyło się spotkanie Nestorów środowiska prawniczego z młodzieżą licealną pod hasłem „Sprawy i obywatele w sądzie wczoraj i dziś”. Przedmiotowy panel z udziałem sędziów w stanie spoczynku: SSO Daniela Stachury i SSO Wojciecha Arczyńskiego, adwokata Pana Stanisława Szufla, radcy prawnego Ignacego Gruma, notariusza Pana Czesława Salagierskiego przeprowadzony został, jako forma wspomnień i opowiadań przedstawicieli tych środowisk. Odbiorcami prelekcji byli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach
i z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Gen. Władysława Sikorskiego
w Kielcach.

          19 września 2017 roku, o godzinie 12.00 Pan SSO Wojciech Merta Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach dokonał uroczystego otwarcia Konferencji
z okazji „Obchodów 100-lecia Sądu Okręgowego w Kielcach”
między innymi z udziałem Władz Miasta i Województwa, Senatora, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie – Pana SSA Rafała Dzyra, Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie – Pana Bohdana Żukowskiego, Zastępcy Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztofa Wentrycha, Prezesów Sądów Okręgowych – w Krakowie: Pani Sędzi Beaty Morawiec, w Nowym Sączu: Pana Sędziego Zbigniewa Krupy, w Tarnowie: Pana Sędziego Andrzeja Bosaka,
w Radomiu: Pana Sędziego Stanisława Jaźwińskiego,  Pełnomocników Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych: Pani Sędzi Ewy Ślusarczyk Wiceprezesa Sądu Okręgowego
w Nowym Sączu, Pani Katarzyny Serafin-Tabor Sędziego Sądu Okręgowego
w Krakowie, Pana Marka Syrek Sędziego Sądu Okręgowego w Tarnowie, Prezesów Sądów Rejonowych, Prezesów Sądów w Kijowie i we Lwowie, Dziekanów Izby Adwokackiej, Radcowskiej, Notarialnej, Prokuratorów Prokuratury Okręgowej – Pana Dariusza Dryjasa, Pani Ewy Nowak, Pana Roberta Słowakiewicza, Sędziów i Pracowników Sądu Okręgowego w Kielcach, zaproszonych Prelegentów.

Odbyło się szereg prelekcji, przedstawionych między innymi przez:

- Pana Sędziego Wojciecha Mertę Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach „Sąd Okręgowy w Kielcach historia i współczesność”,

- Pana Dariusza Dryjasa Prokuratora Okręgowego w Kielcach „Współdziałanie prokuratur i sądów jako konieczny wymóg optymalnego sprawowania wymiaru sprawiedliwości”,

- Pana Vasyla Artymovycha Wiceprezesa Sądu Gospodarczego Obwodu Lwowskiego „Współpraca Sądów w Kijowie i Lwowie z Sądem Okręgowym
w Kielcach”,

- Pani Helenę Górniak Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach „Historia i uregulowania zawodu radcy prawnego”,

- Pana Jerzego Ziębę Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach „Udział adwokatury w procesie tworzenia struktury sądownictwa w odrodzonej Polsce”,

- Pana Adama Ziomek Przedstawiciela Krakowskiej Izby Notarialnej „Rola sądów w uwarunkowaniach historycznych współczesnego modelu notariatu”,

- Pana dra hab. Leszka Bieleckiego, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „Gwarancje procesowe stron w postępowaniach sądowych”,

- Pana dra hab. Leszka Wieczorka, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Dziekana Wydziału Prawa - „Aktualne problemy współczesnej penitencjarystyki”,

- Pana Ryszarda Sadlika Sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach „Bezpośrednie obowiązywanie prawa europejskiego w orzecznictwie sądów krajowych”,

- Pana Bogusława Sędkowskiego Sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach „Szacunek i autorytet dla sądu – jak na to zasłużyć”,

- Pana Grzegorza Furę Prezesa Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej „Pozaorzecznicza działalność sądów na rzecz społeczności lokalnych – granice i niebezpieczeństwa”,

- Panią Monikę Gądek-Tamborską, Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Kielcach „Komunikacja społeczna sądów. Wizerunek sądu”,

Elementem obchodów było uroczyste nadanie Sądowi Okręgowemu w Kielcach sztandaru poświęconego na Świętym Krzyżu.

W dniu 20 września 2017 roku, podczas Akademii Podstaw Prawa dla wszystkich uczniowie kieleckich szkół mogli dowiedzieć się jak zostać: sędzią, referendarzem, asystentem, kuratorem, urzędnikiem sądowym oraz poznali tematykę, dotyczącą ksiąg wieczystych jako zbioru informacji o nieruchomościach dla każdego. Spotkanie poprowadziły: Pani Sędzia Monika Gądek-Tamborska Rzecznik Prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Kielcach, Pani Joanna Bysiak Sędzia Sądu Rejonowego w Kielcach, Pani Dorota Skuza Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach, Pani Edyta Ślusarczyk Referendarz Sądu Rejonowego w Kielcach, Pani  Iwona Rajca asystent sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach, Pani Elżbieta Lewandowska Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Kielcach.

Spotkanie poświęcone mediacjom oraz znaczeniu uczestniczących w postępowaniu sądowym biegłych, kuratorów i komorników odbyło się w dniu 21 września 2017 roku. W przedmiotowych wykładach udział wzięli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. W wyżej wymienionym dniu swoje prelekcje przedstawili:

- Pan Sędzia Mariusz Broda Wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach „Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów przez osoby fizyczne i przedsiębiorców”,

- Pani Izabela Buszewicz Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach „ Mediacja – to się opłaca”,

- Pan Adwokat Piotr Zięba „Sądownictwo polubowne”. 

O podmiotach uczestniczących w postępowaniach sądowych i ich znaczeniu opowiadali biegli sądowi Bogdan Czerniachowicz, biegły Grzegorz Lembas, komornik sądowy Jolanta Piwowarczyk, kurator okręgowy Bożena Kępkowska. 

 

          W dniu 22 września 2017 roku, na stadionie piłkarskim przy ul. Szczepaniaka 29 odbył się mecz piłki nożnej między przedstawicielami kieleckiego sądu i lokalnych mediów.

          W drużynie Świętokrzyskiej Temidy pod przewodnictwem kapitana - SSO Wojciecha Merty, Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach znaleźli się sędziowie oraz pracownicy z Sądu Okręgowego w Kielcach i sądów rejonowych okręgu kieleckiego, także adwokaci, notariusze oraz gościnnie sędziowie Sądu Rejonowego w Radomiu Krzysztof Dobrowolski i Arkadiusz Guza. Reprezentantami drużyny mediów byli między innymi dziennikarze i reporterzy Echa Dnia, Radia Kielce, Radia EM, TVP 3 Kielce, Przeglądu Sportowego, Gazety Wyborczej. Komentatorami tego wydarzenia byli: Sędzia Jan Klocek Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach ds. karnych oraz Sędzia Monika Gądek-Tamborska Rzecznik Prasowy tut. Sądu ds. cywilnych. Drużynom z trybun kibicowali: Wiceprezesi Sądu Okręgowego w Kielcach: SSO Alina Bojara i SSO Mariusz Broda, SSN Andrzej Jagiełło, dziennikarze i pracownicy Sądu Okręgowego w Kielcach oraz sądów rejonowych okręgu kieleckiego i radomskiego, a także społeczność lokalna. `

         W tegorocznych rozgrywkach piłkarskich, zwycięstwo przypadło drużynie Świętokrzyskiej Temidy, z wynikiem 5:2. Dla drużyny Kieleckiej Temidy bramkę zdobyli: dwie bramki Adwokat Karol Jakubczyk, dwie bramki Kurator Adam Jończyk, jedną bramkę Sędzia Grzegorz Fura Prezes Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, przy asyście Sędziego Wojciecha Merty Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach. Drużyna Mediów zdobyła dwie bramki, dzięki Panu Piotrowi Litwinowi oraz Panu Tomaszowi Porębskiemu. 

Wynik meczu nie był jednak najważniejszy, albowiem spotkanie poświęcone było publicznej zbiórce pieniędzy na potrzeby niepełnosprawnego dziecka pracownika Sądu Okręgowego w Kielcach. Dzięki publicznej zbiórce pieniędzy, udało się zebrać na ten szlachetny cel 7 720  złotych.

          Mecz poświęcony był również publicznej zbiórce karmy dla Stowarzyszenia Vox Animalium, zajmującego się pomocą bezpańskim, chorym zwierzętom. Zebrano 120 kilogramów karmy suchej oraz około 40 kilogramów karmy mokrej.

Organizatorzy spotkania serdecznie dziękują wszystkim zawodnikom, kibicom i darczyńcom za udział w tegorocznej akcji.