Konferencja pt. “Poznaj mediację – pozasądowy sposób rozwiązywania sporów” w dniu 17 października 2017 roku

 

            W dniu 17 października 2017 roku, w budynku Sądu Okręgowego w Kielcach, przy ul. Seminaryjskiej 12a, odbyła się Konferencja pt. Poznaj mediację – pozasądowy sposób rozwiązywania sporów”.

            W konferencji wzięli udział Wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach, Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Kielcach, Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach, koordynatorzy ds. mediacji w sądach rejonowych, mediatorzy,  przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i ośrodków pomocy rodzinie oraz  policji, a także uczniowie i studenci.

            Spotkanie zorganizowane zostało przez Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach w ramach tegorocznych obchodów Tygodnia Mediacji oraz Międzynarodowego Dnia Mediacji, przypadającego na dzień 19 października 2017 roku. Poprowadzili je Wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach SSO Mariusz Broda, Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Kielcach SSO Anna Pać-Piętak oraz Rzecznik Prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Kielcach - SSO Monika Gądek Tamborska.

            W trakcie spotkania przybliżono propagowanie idei mediacji przez sądy powszechne, instytucje samorządowe, mediatorów i policję, omówiono stan prawny, dotychczasową praktykę i perspektywy na przyszłość.         

            Odbył się szereg prelekcji, przedstawionych między innymi przez:

  • SSO Mariusza Brodę Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Kielcach - „Mediacja w sprawach cywilnych – realne możliwości”,
  • SSR Monikę Kołdon-Sobańską Koordynatora ds. mediacji w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie - „Mediacja w sprawach karnych oraz dotychczasowa praktyka w zakresie rozpowszechniania działalności edukacyjnej na temat mediacji”,
  • SSO Monikę Gądek-Tamborską Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Kielcach - „Informacja dotycząca działalności edukacyjnej i informacyjnej w Sądzie Okręgowym w Kielcach”,
  • SSO Annę Pać-Piętak Koordynatora ds. Mediacji w Sądzie Okręgowym w Kielcach - „Stan mediacji w okręgu orzekania Sądu Okręgowego w Kielcach w 2017 roku i w latach ubiegłych”,
  • Izabelę Buszewicz Prezesa Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach - „Ugoda zawarta przed mediatorem, ze szczególnym uwzględnieniem ugód alimentacyjnych na potrzeby uzyskania świadczenia „500+”,
  • Teresę Jakubowską Konsultanta ds. Współpracy z Rodziną i Dzieckiem w PCPR w Kielcach, Dariusza Meresińskiego Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce oraz Renatę Segiecińską Kierownika MGOPS w Daleszycach - „Propagowanie mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów przez instytucje samorządu terytorialnego”.

            Na koniec uczestnicy spotkania wymienili się poglądami i własnymi doświadczeniami w zakresie mediacji. Przybliżono inicjatywy podejmowane w sądach oraz jednostkach organizacji pomocy społecznej okręgu kieleckiego, mające na celu upowszechnianie instytucji mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów i konfliktów oraz uświadomienie społeczeństwu, czym jest mediacja.

            Ponadto podczas konferencji w budynku Sadu Okręgowego w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12a dyżur pełnił mediator, z którego pomocy mogły skorzystać osoby zainteresowane.