„Warsztaty mediacyjne dla młodzieży. Spotkania z psychologią sądową w Sądzie Okręgowym w Kielcach – 23 października 2017 roku”

 

W dniu 23 października 2017 roku, w godz. 9.00-11.00 w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 5 odbyły się „Warsztaty mediacyjne dla młodzieży. Spotkania z psychologią sądową”.

Do udziału w przedmiotowych warsztatach zostali zaproszeni uczniowie z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach i VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

Zajęcia dla uczniów poprowadzili: Pani Izabela Buszewicz, Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach, mediator sądowy z listy mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach oraz Pan dr Adrian Kurcbart, biegły sądowy z zakresu psychologii, ustanowiony przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Podczas spotkania zaproszeni uczniowie wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych, dzięki którym mogli poznać podstawowe techniki polubownego rozwiązywania sporów.

Przeprowadzone warsztaty miały na celu upowszechnienie instytucji mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów oraz zachęcić młodzież do rozstrzygania konfliktów i osiągania porozumienia za pomocą poznanych na zajęciach technik.

Kolejne zajęcia warsztatowe dla młodzieży zaplanowane zostały na dzień 24 listopada 2017 roku.

 

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach