Dzień Otwarty

dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

 w Sądzie Okręgowym w Kielcach

 

W dniu 7 listopada 2017 roku, o godz. 9.00, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbył się „Dzień Otwarty dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych”.

Do udziału w przedmiotowym wydarzeniu zaproszeni zostali uczniowie z X Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kielcach oraz z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.

Spotkanie otwarte, przy udziale Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach, Funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Kuratora Sądowego i Mediatora z listy mediatorów sądowych poprowadził: SSO Jan Klocek Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach.

Pani Dorota Skuza, Kierownik Oddziału Administracyjnego, p.o. Dyrektora Sądu Okręgowego w Kielcach zapoznała licealistów ze strukturą organizacyjną sądu oraz przedstawiła funkcjonowanie systemów informatycznych wspierających działanie sądownictwa powszechnego tj.: Portalu Orzeczeń, Portalu Informacyjnego, E-protokołu.

Zaproszeni prelegenci omówili kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem młodzieży, wskazali na problematykę przestępczości nieletnich i konsekwencji prawnych wynikających z popełnienia czynu karalnego, czy przejawów demoralizacji. Nadto, zapoznali uczniów z zasadami prowadzenia postępowania mediacyjnego oraz ze specyfiką pracy kuratora sądowego.

Prowadzący spotkanie SSO Jan Klocek zaprosił uczniów do udziału w symulowanej rozprawie karnej, podczas której licealiści mogli wcielić się w uczestników postępowania sądowego.

Kolejne spotkanie dla młodzieży zaplanowane zostało na dzień 13 grudnia 2017 roku.

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach