W dniu 22 listopada 2017 roku, o godz. 9.30, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbyło się kolejne spotkanie pn. „Spacer po Sądzie”.

Do udziału w przedmiotowym wydarzeniu zaproszeni zostali uczniowie III klas Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach.

Spotkanie dla dzieci, przy udziale Pani Izabeli Buszewicz, Prezesa Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach, mediatora z listy mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach poprowadziła SSO Monika Gądek-Tamborska, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach.

W trakcie przedmiotowego spotkania, zaprezentowano uczniom podstawowe zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, uczniowie zapoznali się ze strukturą sądownictwa powszechnego, jak również wzięli udział w symulowanej rozprawie karnej, podczas której wcielili się w uczestników postępowania sądowego. Nadto, Pani mediator przybliżyła uczniom mediację, jako alternatywną metodę rozwiązywania konfliktów.

Następne spotkanie dla uczniów kieleckich szkół zaplanowane zostało na dzień 29 listopada 2017 roku.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach