W dniu 6 grudnia 2017 roku, o godz. 15.00, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbył się Dzień Otwarty pn. „Akademia Podstaw Prawa”.

Przedmiotowa konferencja miała na celu przybliżenie tematyki, dotyczącej rejestracji spółek, postępowania sądowego z udziałem przedsiębiorców.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali studenci uczelni wyższych: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz słuchacze Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach.

Spotkanie otwarte, przy udziale Pani Magdaleny Szuleckiej-Tasarek, referendarza sądowego X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Kielcach poprowadziła SSO Monika Gądek-Tamborska, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach.

Uczestnicy „Akademii Podstaw Prawa” mogli dowiedzieć się między innymi: jak zarejestrować spółkę w rejestrze przedsiębiorców, jak dokonać zmian wpisu w rejestrze, kiedy spółka podlega wykreśleniu z rejestru oraz w jaki sposób wykorzystać wzorce umów udostępnianych w systemie teleinformatycznym.

Dodatkowo, każdy z zaproszonych gości otrzymał formularze wniosków, wykorzystywanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach