W dniu 5 stycznia 2018 roku, o godz. 11.00, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbyło się spotkanie adresowane do uczniów pn. „Spacer po Sądzie”.

Do udziału w przedmiotowym wydarzeniu zaproszeni zostali uczniowie III klasy Gimnazjum przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach.

Spotkanie dla dzieci poprowadziła Pani Dorota Skuza, Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach.

W trakcie przedmiotowego spotkania, Pani Dorota Skuza zapoznała zaproszonych gości ze strukturą organizacyjną Sądu, omówiła jak wygląda droga do uzyskania zawodu sędziego oraz na czym polega informatyzacja sądownictwa powszechnego na przykładzie Sądu Okręgowego w Kielcach. Przybliżyła między innymi zasady funkcjonowania Portalu Informacyjnego, Portalu Orzeczeń, E-protokołu, a także zasady ewidencjonowania spraw sądowych w systemach informatycznych.

Uczestnicy „Spaceru” mogli zobaczyć jak wygląda Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Kielcach oraz pokój dla konwojowanych tzw. „dołek”, który cieszył się szczególnym zainteresowaniem dzieci. Nadto, gimnazjaliści zaproszeni zostali na salę rozpraw, gdzie mogli wcielić się w uczestników postępowania sądowego i dowiedzieć się jak przebiega proces karny.

Następne spotkanie z cyklu „Spacer po Sądzie” odbędzie się 24 stycznia 2018 roku.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach