W dniu 26 stycznia 2018 roku, w godz. 9.00-11.00 w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 5 odbyło się spotkanie pn. „Warsztaty mediacyjne dla młodzieży. Spotkania z psychologią sądową”.

Do udziału w przedmiotowym wydarzeniu zostali zaproszeni uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach.

Warsztaty dla uczniów poprowadzili: Pani Anna Czupryńska, mediator sądowy z listy mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach oraz Pan dr Adrian Kurcbart, biegły sądowy z zakresu psychologii, ustanowiony przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z mediacją, jako alternatywną metodą rozwiązywania sporów, jak również z działem psychologii klinicznej, jaką jest psychologia sądowa.  

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach