W dniu 28 lutego 2018 roku, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbył się „Dzień Otwarty dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych”.

Do udziału w przedmiotowym wydarzeniu zaproszeni zostali uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach.

Spotkanie otwarte dla uczniów, przy udziale Funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach i Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach poprowadziła SSO Monika Gądek-Tamborska, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach.

Podczas przedmiotowego spotkania, Pan kom. Jarosław Jedynak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zaprezentował uczniom kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem młodzieży, w szczególności wskazał na problematykę przestępczości nieletnich, jak i konsekwencji prawnych wynikających z popełnienia czynu karalnego, czy przejawów demoralizacji.

Pani Jolanta Piwowarczyk, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach zapoznała zaproszonych gości ze specyfiką czynności egzekucyjnych, wykonywanych przez komorników sądowych oraz przedstawiła drogę do uzyskania zawodu komornika sądowego.  

Z udziałem zaproszonych gości przeprowadzono symulowaną rozprawę w Systemie Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych, podczas której uczniowie mogli wcielić się w uczestników postępowania sądowego.

Następne spotkanie dla uczniów kieleckich szkół zaplanowane zostało na dzień 11 kwietnia 2018 roku.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach